Νέο Πρόγραμμα εξ’ οικονομώ κατ’ οίκον (ΙΙ) 2018

 

 

 

 

 


 

Το «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ» έχει προκηρυχθεί για τις 28 Φεβρουαρίου του 2018 και μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικιών.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών είναι μέχρι 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ανώτατο όριο τις 25.000 ευρώ, ενώ τα ποσοστά επιχορήγησης φτάνουν έως και 70% και κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών. Όσο πιο χαμηλό είναι το εισόδημα τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό επιδότησης.

 

Αναλαμβάνουμε την διαδικασία όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ένταξη στο πρόγραμμα και συγκεκριμένα:

  • Έλεγχος κριτηρίων επιλεξιμότητας της κατοικίας.
  • Έκδοση πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και επιλογή των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης.
  • Υποβολή των δικαιολογητικών.
  • Υλοποίηση παρεμβάσεων μέσω εξειδικευμένων συνεργείων με την επίβλεψη μας.
  • Έκδοση δεύτερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

 

Συγκεκριμένα επιδοτούνται :

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.

2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος /στέγης και της πιλωτής.

3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης. (πχ ατομικός λέβητας Φ.Α & ηλιακός θερμοσίφωνας)