Οικοδομικές Άδειες

Το Τεχνικό Γραφείο ESTIA αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών (άδεια δόμησης) με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.

Η άδεια δόμησης είναι απαραίτητη για πάσης φύσεως οικοδομική εργασία, όπως για παράδειγμα ανέγερση κτιρίου, κατεδάφιση υφιστάμενου κτιρίου, αλλαγή χρήσης (π.χ από κατοικία σε κατάστημα), εσωτερικές διαρρυθμίσεις, προσθήκη ορόφου ή προσθήκη κατ’ επέκταση.
Το κόστος της οικοδομικής άδειας κυμαίνεται από 40€/ τ.μ έως 80 €/ τ.μ και περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες μελέτες που ορίζουν οι γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις.


Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε και αφορούν την έκδοση οικοδομικών αδειών είναι:

  • Συζήτηση µε εργοδότη-πελάτη-ιδιοκτήτη σχετική µε την ανάθεση του έργου (θέση ακινήτου, είδος κατασκευής, διαθέσιµο κεφάλαιο κλπ).
  • Έρευνα σχετική µε το οικόπεδο, τους όρους δόµησης, τις απαιτήσεις των χώρων του κτίσματος, προµελέτες-σκαριφήματα, συμφωνία αµοιβής κλπ.
  • Σύνταξη προϋπολογισμού έργου, συγκέντρωση απαιτούμενων εγκρίσεων, εκπόνηση µελετών, προετοιμασία φακέλου αδείας.
  • Υποβολή φακέλου έκδοση αδείας µε ό,τι αυτός πρέπει κατά περίπτωση να περιλαμβάνει (δικαιολογητικά, µελέτες, αµοιβές κλπ), διακίνηση φακέλου – παρακολούθηση ελέγχων µελετών, υποβολή διορθώσεων – πληρωµές κρατήσεων και λοιπών φοροτεχνικών αδείας.
  • Επίβλεψη έργου.
  • Έγκριση οριστικής ρευµατοδότησης-υδροδότησης (διαδικασία τελικής θεώρησης αδείας).