Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών με τον Ν.4495/2017 και εξαίρεση από την κατεδάφιση.

authereta300

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, βάσει του νέου νόμου 4495/2017. Από 08/08/2013 και εφεξής απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης. Η τακτοποίηση πολεοδομικών αυθαιρεσιών μπορεί να αυξήσει την εμπορική αξία ενός ακινήτου και να αποτελέσει επιπλέον κίνητρο για μία αγορά.

 

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε για την τακτοποίηση αυθαιρέτων είναι:

Ερχόμαστε στο ακίνητο που θέλετε να εξετάσετε και διενεργούμε αυτοψία για τον εντοπισμό των αυθαιρεσιών. Στην συνέχεια υπολογίζουμε το ύψος του προστίμου και σας ενημερώνουμε για τις επιλογές που έχετε. Στην περίπτωση που αποφασίσετε να προχωρήσετε στην τακτοποίηση του αυθαιρέτου, υπογράφουμε ιδιωτικό συμφωνητικό που περιγράφει τις υποχρεώσεις μας απέναντι σας και την αμοιβή του μηχανικού που συμφωνήσαμε και ξεκινάμε την διαδικασία.

Οι αυθαίρετες κατασκευές χωρίζονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες ανάλογα με τον χρόνο κατασκευής τους.

Κατηγορία 1. Κατοικίες κατασκευασμένες πριν από το 1975. Το πρόστιμο για αυτή την κατηγορία είναι 250€, που είναι και το παράβολο για την ένταξη στον νόμο.

Κατηγορία 2.   Κατασκευές ή αλλαγές χρήσης που έγιναν πριν από το 1983. Το πρόστιμο υπολογίζεται από το μηχανικό και το παράβολο ξεκινάει από 250€. Το πρόστιμο είναι μειωμένο κατά 85% για αυτή την κατηγορία.

Κατηγορία 3. Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις ανεξαρτήτου χρόνου κατασκευής και το πρόστιμο για την κατηγορία αυτή είναι 250€, που είναι και το παράβολο για την ένταξη στον νόμο.

Κατηγορία 4.  Κατασκευές ή αλλαγές χρήσης που έγιναν από το 1983 μέχρι το 2011. Το πρόστιμο υπολογίζεται από το μηχανικό και το παράβολο ξεκινάει από 250€.

 

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να υπολογίσουμε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ, το ύψος του προστίμου του αυθαιρέτου σας.

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ!