Τιμοκατάλογος για την τακτοποίηση αυθαιρέτων με τον Ν.4178/2013

Το Τεχνικό Γραφείο ESTIA έχει ορίσει προσιτό τιμοκατάλογο για την τακτοποίηση αυθαιρέτων  με το Ν.4178/2013:

prosfora7

Για όλα τα κτίσματα που είναι κτισμένα πριν από το 1975, η αμοιβή είναι 300€.