Τιμοκατάλογος για την τακτοποίηση αυθαιρέτων με τον Ν.4495/2017

Το Τεχνικό Γραφείο ESTIA έχει ορίσει προσιτό τιμοκατάλογο για την τακτοποίηση αυθαιρέτων  με το Ν.4495/2017:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για όλα τα κτίσματα που είναι κτισμένα πριν από το 1975, η αμοιβή είναι 400€.