Τοπογραφικά

Το τεχνικό γραφείο αναλαμβάνει την σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων εντός και εκτός σχεδίου σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις. Η Τοπογραφική Μελέτη απαιτεί έρευνα του μηχανικού, επίγειες μετρήσεις και εργασίες γραφείου. Συντάσσεται σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί.

ms50-field(2)

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε και αφορούν τις Τοπογραφικές Μελέτες είναι:

 • Τοπογραφικά Διαγράμματα για Συμβολαιογραφικές πράξεις & άλλες δικαιοπραξίες.
 • Έκδοση οικοδομικών αδειών.
 • Ιδιωτική πολεοδόμηση
 • Καθορισμό γραμμών αιγιαλού & παραλίας με Τοπογραφικό Διάγραμμα στο Εθνικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ΄87.
 • Χαρακτηρισμό δασαρχείου με διάγραμμα ενταγμένο στο Εθνικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87.
 • Σήμανση επί εδάφους των ορίων οικοπέδων-αγροτεμαχίων.
 • Εφαρμογή (χάραξη) ρυμοτομικών/οικοδομικών γραμμών.
 • Υλοποίηση επί του εδάφους κτιρίων-κατασκευών (χάραξη θεμελίωσης).
 • Σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής & πινάκων αναλογισμού.
 • Χωρισμό – Κατάτμηση Ιδιοκτησιών σε μικρότερες άρτιες ιδιοκτησίες.
 • Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις: Κατόψεις, Όψεις κτιρίων και κατασκευών.

Το ελάχιστο κόστος της εκπόνησης τοπογραφικού διαγράμματος είναι 100€.